การส่ง claim สินค้า

การส่งสินค้า Claim

ท่านสามารถส่งสินค้าเคลมมาได้ที่ศูนย์บริการหลักของเรา โดยส่งมาตามที่อยู่ดังนี้

เคลมสินค้า
เอส ที ซับพลาย ดอท คอม
250/38 ซอยสัมมากร 42 ถนนสุขาภิบาล 3 (รามคำแหง 110)
แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพ 10240
Line ID: @ST-Supply.com
tel 081-818-4897

หมายเหตุ :

สินค้าทุกชิ้นที่ส่งเคลม เมื่อเราได้รับแล้ว เราจะเมลแจ้งเพื่อให้ท่านได้ทราบว่าสินค้าได้ถูกส่งมาถึงเราแล้วและเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะสูญหายระหว่างการขนส่ง

 

นโยบายการรับประกันสินค้า

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน ( สินค้าที่ซื้อใน 30 วัน)

2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า (สินค้าที่ซื้อเกิน 30 วัน)

3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่างที่ได้การ
รับประกันเพิ่ม ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบ และ ยืนยันการเปลี่ยนสินค้าก่อนทุกครั้ง

4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้าซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง

5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้าโดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ

หมายเหตุ : หากสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าใหม่ภายใน 30 วัน (นับจากวันสั่งซื้อ) และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทียกเว้น อุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทภายนอกอาทิเช่น มอนิเตอร์, สแกนเนอร์, ปริ้นเตอร์, ยูพีเอส , Notebook

กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 30 วัน (นับจากวันสั่งซื้อ) หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า รุ่นเดียวกันได้ และต้องเปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยสินค้ารุ่นใกล้เคียงกันนั้น ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด
มาด้วย เช่น กล่อง , โฟม , คู่มือ , ไดร์เวอร์ ฯลฯ
หากต้องการ เปลี่ยน/คืน สินค้า ในกรณีที่สินค้าไม่มีปัญหาในการใช้งาน ทางบริษัทจะดำเนินการคิดค่าเสื่อมสินค้า 5 %

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหรือเสนอสินค้าทดแทนให้ลูกค้ากรณีบริษัทฯไม่มีสินค้าตัวเดิมเปลี่ยนให้ตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้า *

 

เงื่อนไขการรับประกัน 

1. สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืน ต้องมีสติ๊กเกอร์ SingThai.com ติดอยู่ทุกตัว  

2. ทางบริษัท ฯไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระยะการรับประกัน
( โดยดูจากสติ๊กเกอร์การรับประกัน )

3. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ

สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น

1. มีสภาพ
ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป


2. มีสภาพซึ่ง
ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีคราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น

หมายเหตุ : ในการส่งสินค้าควรบรรจุสินค้าในวัสดุกันกระแทกแล้วบรรจุลงในหีบห่อ ให้เรียบร้อยเพื่อกันการกระแทก
ใน ระหว่างวิธีการขนส่งหากเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่ง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายของ สินค้าดังกล่าว

3. บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) หรือสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัทฯ PC Resource มีรอยฉีกขาด หลุดหาย , ลบแก้ไข หรือถูกปกปิดจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้

4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น
ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า
เป็นต้น

6. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

7. สินค้าต่อพ่วงประเภทภายนอกอาทิเช่น มอนิเตอร์, สแกนเนอร์, ปริ้นเตอร์, ยูพีเอส, เม้าส์, คีย์บอร์ด บริษัท ฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ
รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้

ทางบริษัท ฯ จะถือว่าสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ข้อ 1 - 7 ผิดเงื่อนไขในการรับประกัน บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนสินค้า หรือคืน และสิ้นสุดการรับประกันทันที

** กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะส่งซ่อม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ทางลูกค้าทราบ ก่อนส่งไปซ่อมยังบริษัทผู้ผลิตและบริษัทฯ จะคืนสินค้าให้ ต่อเมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว

( โดยยึดหลัก การดำเนินการของฝ่ายบริการต่อสินค้าส่งซ่อมที่มีปัญหา ) **

เงื่อนไขการเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าเคลม

สำหรับลูกค้า ที่อยู่ในกรุงเทพ จะไม่เสียค่าบริการเคลมสินค้า ทางบริษัท ไม่มีบริการไปรับสินค้า claim ณ ที่ทำการของลูกค้า

สำหรับ ลูกค้าต่างจังหวัด สามารถส่งสินค้าเข้ามา claim ได้ และจะมีหลักการในการคิดค่าขนส่งดังนี้

** กรณีเรียกเก็บปลายทางเท่านั้น **

เงื่อนไขการเรียกเก็บ
เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
1. กรณีภายใน 1 กล่องมีสินค้าเกิน 30 วันและสินค้าฝาก ซ่อม/เคลม มากกว่า สินค้าใหม่ภายใน 30 วัน

2. กรณีภายใน 1 กล่องมีสินค้าเกิน 30 วันและสินค้าฝาก ซ่อม/เคลม น้อยกว่า สินค้าใหม่ภายใน 30 วัน

3. กรณีสินค้าขอคืน เนื่องจากความผิดพลาดจากทางลูกค้า

4. กรณีสินค้าขอคืน เนื่องจากความผิดพลาดจากทางทีมงาน

HomeHome